Stanislav Belyaevsky PHOTOGRAPHY | Vaganova Ballet Academy IV 16.6.2011