Stanislav Belyaevsky PHOTOGRAPHY | Vaganova Ballet Academy I 2007-2008